Specialisaties

Gedurende mijn (lerende en werkende) leven heb ik me gespecialiseerd in

 • Verlies en Rouw,
 • Psychosociale begeleiding bij kanker en
 • Stresshantering en Traumaverwerking.

Tijdens mijn opleiding bij het ITIP is mijn liefde en passie ontstaan voor lichaamsgericht werken. Sindsdien ervaar ik steeds meer het belang van in contact zijn met mijn lichaam en de sensaties die daar gevoeld worden. Hoe meer dat lukt, hoe beter ik kan leven en werken vanuit mijn diepste kern. Mediteren helpt mij hierbij. Vervolgens heb ik mij verdiept in SE (Somatic Experiencing) van Peter Levine onder begeleiding van Bettie Spijksma. Dit is een lichaamsgerichte benadering voor traumaverwerking en stress hantering. 

In mijn persoonlijke leven heb ik verschillende vormen leren kennen van verandering, verlies en rouw. Het waren niet de makkelijkste momenten uit m’n leven. Toch heb ik mezelf juist ‘goed’ ontmoet in deze perioden, inclusief de mooie en minder mooie kanten van mezelf. Deze ervaringen hebben mij doen besluiten me verder te specialiseren in dit onderwerp. Op dit moment volg ik de PHBO opleiding ‘verlies en rouw therapeut’ van Sociale Academie Utrecht.

Al deze ervaringen neem ik mee in mijn begeleiding en draag ik graag over naar jou.

Vroeg of laat wordt iedereen in zijn leven geconfronteerd met verlies.
Leven is zoeken naar verbinding, in relaties en bezigheden. Het geeft inhoud en betekenis aan ons bestaan. Leven is ook verliezen en afscheid nemen. Op verlies volgt rouw. Het is een natuurlijk proces wat hoort bij het leven. Ook al kan het intensief en pijnlijk zijn en soms langer duren dan je denkt. Rouwen is hard werken en kost veel energie. Soms komen mensen daar zelf niet uit en hebben korter of langer begeleiding nodig.

Rouw is de achterkant van liefde, de andere kant van de medaille, de prijs die we betalen voor ‘houden van’.

Wanneer is het goed om rouwbegeleiding te gaan zoeken?
Je voelt dat je vastzit. Er blijft iets wringen waardoor je voor je gevoel niet verder komt. Dan is het goed om deskundige hulp te zoeken

Hulp bij rouwverwerking kan o.a. ondersteunend zijn:

 • als je er zelf behoefte aan hebt
 • als de heftigheid van het rouwproces je gedurende langere tijd blijft overweldigen
 • als je voor je eigen gevoel niet verder komt
 • als je binnen je eigen kring weinig of geen ondersteuning ervaart
 • als het moeilijk blijft om opnieuw inhoud en zin aan je bestaan te geven

Ook kunnen er omstandigheden zijn waardoor de rouw zwaarder weegt.

 • In korte tijd heb je te maken gehad met meerdere verliezen. Er is sprake van een verliesstapeling.
 • Een recent verlies raakt aan oud, onverwerkt verlies.
 • Het verlies zelf kan op een traumatische manier gebeurd zijn. (hier maak ik een uitzondering: je hoeft niet te wachten tot je enkele maanden verder bent)
 • Je hebt een naaste verloren door zelfdoding.
 • Je hebt de overledene niet meer kunnen zien.
 • Je was door omstandigheden niet in staat om bij het afscheid aanwezig te zijn.
 • Er spelen nog andere problemen een rol.
 • B.v. slechte familierelaties, communicatieproblemen, psychische problemen, financiële problemen, werkloosheid, relatieproblemen.
 • Je gaat gebukt onder een terecht of onterecht schuldgevoel.
 • Verborgen verlies, b.v. het overlijden van iemand waar je een geheime relatie mee had.
 • Andere redenen

Lichaamsgerichte begeleiding bij verlies en rouw.

Soms kan het verlies en de rouw je zo beet hebben dat het blijft malen in je hoofd. Of dat je juist geen energie hebt om er ook nog over te praten. Dan kunnen (zachte) lichaamsgerichte oefeningen heel prettig zijn als een manier van leren omgaan met al je gevoelens en gedachten. Alles wat we mee maken, gaat ook in ons lichaam zitten. Zo ook rouw. Het kan helend zijn voor je lichaam en geest om hetgeen hier vast zit weer de ruimte te geven en los te maken, zodat de energie weer kan gaan stromen.

Kanker is een lot dat je treft. En jij bent degene die met dit getroffen lot moet omgaan.

Het lot dat je ziek bent of ziek bent geweest en hard werkt aan herstel. Of dat je dood gaat.

Dat je geliefde, je vader, je moeder, je dochter, je zoon, je broer, je zus, je vriend, je vriendin ziek is, of doodgaat, of hersteld is met blijvende ongemakken en letsel. 

Soms lijkt dit als vanzelf te gaan. Je draagt je lot lot en weet je weg te vinden. Je weet hoe je om moet gaan met het ziek zijn, verder leven of doodgaan en alle andere dingen die je tegenkomt.

Soms heb je hier ineens meer moeite mee. Je loopt vast, je weet niet hoe je verder moet leven, met je geliefde(n), je werk, je gezin en de zin van dit alles, van dit leven. Alles lijkt anders en je komt er niet meer uit. In zo’n geval is het goed om hulp te vragen. 

In de begeleiding vind ik het belangrijk om naast ruimte te bieden voor het verdriet, angst, boosheid, pijn, onzekerheid en twijfel,  ook een focus te hebben op wat er wel goed gaat. En dat deel te vergroten, te versterken, zodat die jij na een aantal gesprekken zelf weer verder kan. Want dat is uiteindelijk altijd het doel: dat jij weer verder kan met jouw eigen leven  – wat de vooruitzichten ook zijn.

Als psychosociaal begeleider heb ik mij gespecialiseerd in het begeleiden rondom kanker.

SE (Somatic Experiencing) is ontwikkeld door Peter Levine. Het is een lichaamsgerichte benadering voor traumaverwerking en stress hantering.

Onder leiding van Bettie Spijksma verdiep ik mij in deze manier van werken. Het is een zacht-aardige lichaamsgerichte benadering met het uitgangspunt dat al onze ervaringen worden opgeslagen in ons lichaam.

Als we te lang onder spanning staan of een te grote overweldigende ervaring in een keer meemaken (’trauma’) dan blijft deze ervaring in ons lijf zitten.

Deze methode is er op gericht om deze vastzittende spanning (stress) en traumaervaring via het lichaam weer vrij te maken. Zodat de energie weer kan gaan stromen. Op deze manier leer je gebruik te maken van het zelfherstellend vermogen je lichaam. Je ervaart meer veerkracht en ontwikkeld vertrouwen. 

Voor meer informatie over SE en Bettie Spijksma verwijs ik naar haar website.

Medisch maatschappelijk werker bij het AVL

Naast mijn praktijk ben ik werkzaam als medisch maatschappelijk werker bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Als medisch maatschappelijk werker geef ik psychosociale begeleiding aan patiënten met kanker en hun naasten. Patiënten worden aangemeld in alle fasen van ziek zijn. De begeleiding is gericht op het stabiliseren en waar nodig versterken van de draagkracht, het omgaan met angst, onzekerheid, rouw en verlies.

“En de grond kust zacht je voeten
Zij is met je elke stap
En elke dag zal ze vertrouwd zijn
Ze zal je dragen…”

BLØF – Een manier om thuis te komen

 

“Sometimes it snows in April
Sometimes I feel so bad, so bad
Sometimes I wish life was never ending
And all good things, they say, never last
And love, it isn’t love until it’s past…”

THE REVOLUTION – Sometimes It Snows In April